Preview Mode Links will not work in preview mode

kreftkompasset


May 13, 2021

Silje synes livet har gitt henne nok utfordringer når hun 40 år gammel oppdager en kul i brystet. Brystkreften tar i fra henne det ene brystet, og hun klarer ikke å se på kroppen sin i speilet. Livet er tungt, og hun skjønner at hun må be om hjelp. Samtaler med en psykolog hjelper, og nå begynner jobben med å finne fotfeste i livet igjen. Det er ikke lett, men en utfordring hun gir seg selv på julaften 2020, hjelper. Silje bestemmer seg for å gå en tur, kort eller lang, i 365 dager. Hun utfordrer frykten sin ved å sove alene i telt i skogen og setter seg etter hvert et nytt mål – å krysse Grønland på ski!