Preview Mode Links will not work in preview mode

kreftkompasset


Mar 31, 2021

Takket være en god kompis tok Knut kontakt med sin fastlege for å sjekke seg. Det som først var en mistenkt prostatakreft viste seg å være kronisk lymfatisk leukemi, noe som for Knut betydde kreft i beinmargen og i lymfesystemet. Behandlingen ble tøffe cellegiftkurer i et halvt år, frem til juni 2020. Så var planen å ta en lang sommerferie og gå tilbake til jobb og livet som før. Men kroppen ville ikke det samme som hodet, og Knut har innsett at livet etter behandlingen ikke blir som før. Det blir ikke dårligere, men det blir annerledes. Her får dere møte en mann som har fått tid til å reflektere og som nå er mer positiv enn noensinne før.