Preview Mode Links will not work in preview mode

kreftkompasset


Jun 25, 2021

For snart to år siden var Pernille høygravid med sitt tredje barn. Samtidig blir sønnen på 2 år i veldig dårlig form, og får på kort tid påvist diagnosen leukemi. Hele situasjonen oppleves surrealistisk for Pernille og mannen hennes. De gleder seg over et nytt familiemedlem samtidig som de er redde og bekymrede for sønnen som er kreftsyk. I tiden som kommer går de inn i et slags overlevelsesmodus, med alle praktiske oppgaver de må løse. Nå to år seinere forsøker de å bearbeide alt som har skjedd. Her får du møte en mamma som åpent og ærlig deler sine erfaringer rundt det å få et alvorlig sykt barn.